Którą wersję wybrać?

Mam jedną stację do programowania

MusicMaster Pro. Program i podstawowa baza danych Access na jednym komputerze. Naucz użytkowników robienia kopii zapasowej.

MusicMaster Pro. Zainstaluj oprogramowanie na komputerach użytkowników. Bazę Accesz wrzuć na szybki dysk sieciowy, możesz – ale nie musisz – pomyśleć o SQL.

Mam dwie różne stacje do programowania

MusicMaster Pro. Program i podstawowa baza danych Access na jednym komputerze. Każdy komputer to inna stacja. Naucz użytkowników robienia kopii zapasowej.

MusicMaster Pro. Zainstaluj oprogramowanie na komputerach użytkowników. Bazy Accesz obu stacji wrzuć na szybki dysk sieciowy, możesz – ale nie musisz – rozwazyć SQL.

Uwaga: pojedyncze bazy danych możesz synchronizować z bazami systemów emisyjnych każdej stacji

Mam różne stacje do programowania, ale chcę mieć zbiorczą bazę danych

MusicMaster Pro + baza Access.
Zainstaluj oprogramowanie i utwórz główną bazę danych wszystkich utworów. Umieść ją na szybkim dysku sieciowym. Utwórz bazy danych dla poszczególnych stacji i umieść je na szybkim dysku sieciowym. Zsynchronizuj bazy stacji z bazą główną.
Zainstaluj oprogramowanie dla użytkowników i podłącz je do baz poszczególnych stacji. Naucz ich ciężkiej sztuki backupu.

MusicMaster Pro + baza SQL
Na serwerze SQL utwórz główną bazę danych wszystkich utworów, a następnie bazy danych dla poszczególnych stacji. Zsynchronizuj bazy stacji z bazą główną.
Zainstaluj oprogramowanie dla użytkowników i podłącz je do baz poszczególnych stacji poprzez SQL.

Uwaga: bazy główne możesz synchronizować wprost do centralnej bazy systemu emisyjnego

Informacje techniczne

MusicMaster Pro

Baza danych
MusicMaster w wersji 5 lub nowszej działa w oparciu bazę Microsoft® Access lub Microsoft® SQL. W drugiej opcji, instalacja oraz licencjonowanie SQL Servera leży w Twojej gestii.

License
MusicMaster 7.0.11 i późniejsze nie wymagają klucza sprzętowego i mogą być licencjonowane poprzez Internet. Wcześniejsze wymagają klucza USB podłączonego do komputera, na którym używasz MusicMastera. Klucz można przenosić pomiędzy stanowiskami. Istnieje możliwość zakupu licencji sieciowej – w tym modelu klucz jest umieszczany na komputerze, który pełni rolę serwera licencji dla wszystkich stanowisk.

Komunikacja z innymi systemami
MusicMaster może być używany z niemal każdym systemem emisyjnym i reklamowym, a także z innymi, jak systemy do badań muzycznych, składnice danych czy systemy zarządzania treścią (CMS). Używając MusicMaster Nexus Server można mieć do niektórych dostęp w czasie rzeczywistym. MusicMaster wyposażony jest w narzędzie do swobodnego kształtowania eksportowanych logów, jak również dopasowywania się do plików importowanych z innych systemów – jak logi reklamowe. Nexus Server API pozwala na tworzenie własnych interfejsów oraz podłączenie do MusicMastera obcych programów.

Kluczowe parametry

 • Wielu użytkowników
 • Wiele baz – bez dodatkowych licencji
 • Główna baza i pod bazy konkretnych stacji
 • Wielozadaniowość
Wymagania dla stacji klienckiej

Systemowe
Wspierane systemy operacyjne: Windows® 10 (MusicMaster 5 lub nowszy), Windows® 8.1, 8.0, 7, XP (Service Pack 2 lub wyższy), Vista®
Wymagane składniki systemu

 • Microsoft® Internet Explorer® 5.0 lub nowszy
 • Microsoft® Script Control 1.0 lub nowszy
 • Microsoft® Data Access Components (MDAC) v2.6 lub nowszy
 • Microsoft® Jet 4.0 SP6 lub nowszy albo 32-bitowy Microsoft Access 2010 Database Engine

Sprzętowe

 • Procesor: minimum Pentium 4, 2.8 GHz albo równoważny
 • RAM: minimum 1GB
 • Dysk twardy: Serial ATA (SATA) min. 7200 obr./min. albo dysk SSD
 • Monitor: 1024×768 lub o wyższej rozdzielczności

Licencyjne

Dla każdego komputera, który używa klucza HASP wymagany jeden wolny port USB.

Każdy licencjonowany komputer sporadycznie komunikuje się z serwerem licencji MusicMastera (poprzez Internet).

Wymagania dla serwera

Zastosowanie
Standardowo, MusicMaster Pro nie wymaga do pracy serwera baz danych. Jest on konieczny tylko w sytuacji, gdy wielu użytkowników będzie pracowało na tej samej lub wielu bazach danych – albo jeżeli organizacja planuje utrzymywać centralną bazę danych, z którą synchronizowane będą bazy konkretnych kanałów/stacji. MusicMaster Pro obsługuje bazy Microsoft Access lub SQL Server.

Bazy Access
Udostępnianie baz Access wymaga umieszczenia ich na komputerze/serwerze plików, który będzie widoczny na wszystkich stacjach roboczych w dowolnym czasie. Kluczowym parametrem jest czas dostępu do danych – zatem im szybsze połączenie sieciowe pomiędzy serwerem a stacją roboczą, tym większy komfort pracy i szybszy czas programowania. Na czas dostępu do danych wpływ będzie miała także szybkość dysków. Nie zaleca się używania dysków wolniejszych niż 7200 obr./min.

Bazy SQL
Jeżeli zamierzasz przechowywać dane na serwerze SQL, kieruj się wymaganiami Microsoftu. Zalecamy stosowanie SQL Servera w wersji 2012R2 lub nowszej.

Nexus Server
Jeżeli planujesz używać MusicMaster Nexus Server oraz baz Access, zalecane jest utrzymywanie plików baz danych na tej samej maszynie, na której zainstalowany jest Nexus Server. Wymagania sprzętowe dla Nexus Server będą takie jak dla stacji roboczej MusicMaster Pro. Kluczowym będzie tutaj również czas dostępu do danych, zatem im szybsza sieć i dyski, tym lepiej.

MusicMaster CS

MusicMaster CS jest instalowany w różnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb Twojej organizacji oraz liczby stacji i użytkowników, których będziesz potrzebować obsługiwać.
Wszystkie instalacje MusicMaster CS przechowują dane w bazie danych Microsoft SQL Server. Jej instalacja i licencjonowanie należy do użytkownika. Ze względu na wbudowane ograniczenia, które mogą negatywnie wpłynąć na wydajność programowania, nie zalecamy korzystania z edycji SQL Server Express. Wyjątkiem są małe instalacje dla jednego użytkownika z nie więcej niż kilkoma stacjami i małą biblioteką muzyczną, albo cele testowe. Do regularnej pracy zalecamy SQL Server w wersji Standard Edition lub lepszej.

Możliwe scenariusze instalacji MusicMaster CS

Rzeczywiste wymagania sprzętowe i programowe dla MusicMaster CS Server są dość małe. Trzeba jednak podkreślić, że wydajność serwera jest zależna bezpośrednio od wydajności SQL Servera i rozmiaru bazy danych MusicMaster CS Enterprise. Liczba zaplanowanych stacji, utwory, które masz w ogólnej bibliotece oraz liczba użytkowników, którzy będą jednocześnie działać w systemie, to czynniki, które pomagają określić rzeczywiste zasoby sprzętowe. MusicMaster CS został zaprojektowany tak, aby wykorzystywać wszystkie dostępne zasoby sprzętowe. Poniżej kilka ogólnych wskazówek, które pomagają określić rozmiar instalacji.

Mała instalacja
To taka, w której mamy nie więcej niż 8-10 stacji do programowania, nie więcej niż kilka tysięcy utworów w bazie i nie więcej niż 3-5 użytkowników pracujących w systemie w danym momencie. Pojedyncza stacja i pojedynczy użytkownik ze znacznie większą biblioteką utworów również byliby uważani za małą instalację.

Instalacja średnia
Nie więcej niż 100 stacji do programowania, 25-50 tysięcy utworów w bibliotece oraz do 25 użytkowników pracujących jednocześnie w systemie. Lub inaczej: większa biblioteka utworów, ale liczba stacji jest znacznie mniejsza niż 100 lub mało jednoczesnych użytkowników.

Instalacja duża
To więcej niż 100 stacji, ponad 250 tysięcy utworów lub więcej niż 50 jednoczesnych użytkowników.

Instalacja jednostanowiskowa
Oczywiście, można zainstalować MusicMaster CS Server (silnik programujący), Microsoft SQL Server i klienta MusicMaster CS (aplikację, której używa osoba programująca) na jednym komputerze. Zalecane jest to tylko w bardzo małej instalacji – zazwyczaj testowej – gdzie będzie kilka stacji, jeden użytkownik i relatywnie mała ilość utworów.

MusicMaster CS System Requirements

Poniżej minimalne wymagania i zalecenia dostosowane do rozmiaru instalacji. MusicMaster CS wykorzystuje w pełni dostępne zasoby, zatem ich zwiększenie wpłynie na wydajność.

Wymagania dla serwera

System operacyjny
Microsoft Windows Server 2008 R2 lub nowszy, wersja 64-bitowa. Zalecany: Windows Server 2016 64-bitowy. Środowiska wirtualne są wspierane, jakkolwiek nie jest polecane Microsoft Hyper-V, z uwagi na niezbyt dobrą wydajność w porównaniu z konkurencją.

Serwer Microsoft SQL
SQL Server 2012 R2 lub nowszy, wersja Standard Edition lub wyższa. Zalecany: SQL Server 2014 64-bitowy lub nowszy, wersja Standard lub Enterprise. Nie jest zalecane instalowanie MusicMaster CS Server oraz SQL Server na tej samej maszynie do regularnego użytku.

RAM
Minimum 8GB. Zalecane – mała instalacja: 8 GB lub więcej, średnia instalacja: 32 GB lub więcej, duża instalacja: 64GB lub więcej. Dodawanie większej ilości RAM ponad rekomendowaną w skrócie zwiększy wydajność serwera SQL.

Procesor
Intel 2.5GHz z hyperthreadingiem i przynajmniej 4 rdzeniami. Zalecany: Intel Xeon CPU z hyperthreadingiem. Mała instalacja: 4 lub więcej rdzeni. Większe instalacje: procesor 3.0 GHz lub szybszy, 8 i więcej rdzeni. Wyższe taktowanie procesora i większa liczba rdzeni zwiększy wydajność systemu.

Pamięć dyskowa
Dysk SSD albo macierz RAID na bazę SQL Server Database. Zalecane jest użycie dysków SSD na pliki bazdy danych SQL Server. Macierz dysków SSD ustawiona w RAID 10 zmaksymalizuje wydajnośc. Ilość przestrzeni dyskowej potrzebnej na dane zależy od wielkości instalacji. Mała baza zmieści się na 40-80 GB, większe będą wymagały odpowiednio większej przestrzeni.

Dostęp sieciowy
Stacje klienckie potrzebują dostęp przez jeden port (standardowo 180). Jeżeli używane jest Nexus API, potrzebne będzie otwarcie dodatkowego portu (domyślnie 8080). Do połączeń klientów z serwerem MusicMaster CS można użyć zarówno połączenia LAN jak i WAN. W przypadku połączenia Internetem, zalecane jest stosowanie VPN z dużą przepustowością.

Wymagania dla klienta

System operacyjny
Microsoft Windows 7 lub nowszy. Każdy współczesny, sprawnie działający komputer będzie wystarczający dla MusicMaster CS Client. Wysoce zalecane: Windows 7 lub Windows 10, 64-bitowe.

Sprzęt

 • Procesor: Minimum Intel i5 lub kompatybilny. Zalecany: Intel i7 3.0GHz lub lepszy.
 • RAM: 8 GB lub więcej
 • Dysk twardy: Minimum 2GB na oprogramowanie, dodatkowa przestrzeń na logi.
 • Monitor: 1024×768 lub o wyższej rozdzielczości

Uwagi dodatkowe, dotyczące instalacji jednostanowiskowej
W tym przypadku serwer CS, klient CS i serwer SQL będą działać na jednym, samodzielnym komputerze. To, naturalnie, będzie działać i jest wystarczające do oceny funkcjonalnej oprogramowania. Jednakże zdecydowanie nie należy używać takiej konfiguracji do regularnej pracy.

System operacyjny
Microsoft Windows 7 lub Server 2008 R2 lub nowszy. Zalecane: Windows 7 lub Windows 10, 64-bitowy lub Windows Server.Microsoft SQL Server
SQL Server 2012 R2 lub nowszy, Express Edition lub nowszy. Zalecane: SQL Server 2014 w wersji 64-bitowej lub nowszej, wersja Standard lub nowsza.

Sprzęt

 • Procesor: Intel 2,5 GHz, 4 rdzenie lub równoważny/lepszy. Zalecany: Intel 3,0 GHz lub szybszy, 4 rdzenie.
 • Pamięć: Minimalnie 8 GB. Zalecane: 16 GB lub więcej.
 • Dysk twardy: dysk o dużej wydajności do przechowywania bazy danych SQL. Zalecane: dysk SSD. Zajmowana powierzchnia zależy od liczby stacji/piosenek w bazie danych.

MusicMaster API

MusicMaster jest systemem otwartym i integrującym się z innymi programami. Między innymi temu służy Nexus API.

API pozwala m.in. na:

Wymianę danych pomiędzy systemami: jeżeli wgrasz piosenkę do systemu emisyjnego, informacje o niej trafią automagicznie do MusicMastera. Jeżeli zmienisz opis w MusicMasterze, odbicie tych zmian zobaczysz w systemie emisyjnym.

Sprytna zamiana piosenek: DJ może zmienić piosenkę w playliście na inną, wybierając z bazy – ale nie systemu emisyjnego, tylko wprost z bazy MusicMastera. Co więcej, wybrana piosenka będzie zgodna z polityką muzyczną stacji – DJ nie zagra tego, czego nie zagrałby sam dyrektor muzyczny.

Natychmiastowe zmiany w playliście: pozwalają podmieniać kolejkę w systemie emisyjnym z okna MusicMastera.

Automatyczna rekoncyliacja: nie trzeba wczytywać po zakończeniu dnia historii emisji, aby mieć aktualne dane. Każda zmiana ramówki w programie emisyjnym od razu widoczna jest u muzycznego.

Co poprzez API mogą zewnętrzne programy przez:
 • Pobrać listę pól w bazie z ich nazwami i typami
 • Pobrać listę soundcode’ów i atrybutów (energia, tempo, itd.)
 • Pobrać listę kategorii z ich nazwami i kodami
 • Wyszukać w bibliotece muzycznej konkretne utwory
 • Pobrać wykaz dostępnych podręcznych list piosenek
 • Podejrzeć i/lub zaktualizować informacje o piosence w bazie
 • Dodać nowe piosenki do bazy MusicMastera
 • Pobrać playlistę dla dowolnego dnia
 • Przesłać zmiany w emisji aby zaktualizować historię emisji piosenek w MusicMasterze (rekoncyliacja)
 • Pobrać listę możliwych zamienników dla każdej pozycji playlisty
 • Wyeksportować log używając istniejącego w bazie szablonu
Nexus API – wymagania:

Dostawcą API jest MusicMaster Nexus Server – aplikacja instalowana razem z MusicMasterem.

Jeżeli planujesz używać MusicMaster Nexus Server oraz baz Access, zalecane jest utrzymywanie plików baz danych na tej samej maszynie, na której zainstalowany jest Nexus Server. Wymagania sprzętowe dla Nexus Server będą takie jak dla stacji roboczej MusicMaster Pro. Kluczowym będzie tutaj również czas dostępu do danych, zatem im szybsza sieć i dyski, tym lepiej.

Pytania?

Jeżeli coś jest niejasne – pytaj.
Wyślij wiadomość lub zadzwoń: +48 698 352 352.