DJC Media - oprogramowanie i rozwiązania technologiczne dla radia i telewizji. Systemy emisyjne, oprogramowanie do planowania muzyki i reklam.

MusicMaster 7.0.13

Dostępna jest nowa aktualizacja MusicMastera. W tym wydaniu skupiono się głównie na poprawkach.

Nowe funkcje i usprawnienia

 • Podczas próby otwarcia bazy danych MusicMaster przy użyciu nowszej wersji oprogramowania niż ta, której używano wcześniej, pojawia się monit o uaktualnienie bazy danych do nowego formatu. Po potwierdzeniu tej opcji baza danych nie może być już używana z poprzednią wersją oprogramowania.
  Aby uniemożliwić użytkownikom robienie tego gdy nie chcesz, możesz zablokować tę funkcję na dwa różne sposoby.
  W programie, idąc do Tools > Options > Additional properties. W sekcji General pojawił się nowy parametr o nazwie „VersionLock”. Gdy jest ustawiony na 1, wtedy zapobiega aktualizowaniu określonej bazy danych.
  Na sztywno, poprzez pliki MusicMaster.ini – w sekcji [Options] wpisz Parametr “VersionLock=1”. Tak ustawiony ma pierwszeństwo nad tym, co ustawia się z okna programu.
 • Nowa funkcja skryptu, która zwraca typ elementu użyty do stworzenie danego rekordu. Może to być przydatne podczas tworzenia szablonu eksportu ramówki. Funkcja to mm.ElementType, a jej wywołanie zwraca jako tekst nazwę elementu: Fixed, Combo, Random, Proportional, Migrating, Special Set, Forced, Saved List, Manual, Lognote, Traffic, Time Marker, Format List, Library Query lub Show Marker.
 • Dostosowano wysokość okna dialogowego Hour/Day Analysis edytorze playlist, aby dla większości przypadków dało się wyświetlić wszystkie dane bez konieczności przewijania okna.

Poprawki

 • Poprawiono sekcję zarządzania bazą (Library Maintenance). Od teraz pola, na których nie da się użyć operacji usuwania lub klonowania, nie będą blokować tej operacji tylko zignorują polecenie.
 • Naprawiono problem logiki filtrowania Dotyczył on filtra “nie zawiera”, używanego w zapytaniach do bazy, filtrach w zegarach oraz w podświetlaniu pozycji playlisty. Jeżeli dostępne było więcej niż jedno słowo kluczowe i jedno z nich spełniało warunek, ale nie było ostatnim słowem kluczowym na liście, zwracane były złe wyniki.
 • Naprawiono błąd edytowania pól In/Out lub atrybutów Combo za pomocą edytora w wyskakującym okienku: mogło się zdarzyć, że po wybraniu wartości i kliknięciu OK – zamiast podwójnego kliknięcia w wybraną wartość – program nie zapamiętywał wyboru lub zapamiętywał niekompletny.
 • Wyeliminowano problem zmiany motywu z dowolnego motywu na Brak motywu – w takim przypadku tabelki bazy danych mogły pokazywać się w złym układzie i kolorach.
 • Wprowadzono poprawki do ekranu powitalnego, aby wyeliminować błędy związane z opcjami automatycznego otwierania/zamykania.
 • Okno Ready Check mogło pokazywać dziury w playliście podwójnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.